Stichting 3Sjtuver

Het bestuur van de Stichting 3Sjtuver heeft voor deze productie een aantal doelstellingen geformuleerd:
1e Er wordt naar gestreefd om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met deze kunstvorm (muziektheater)
2e Ook is het belangrijk dat deze productie een bijdrage levert aan het op de kaart zetten van Roermond als stad van culturele importantie.
3e het bestuur wil de maatschappelijke geëngageerdheid van de oorspronkelijke ‘opera’ terug laten komen in de hedendaagse versie.
4e Daarnaast wordt draagvlak gezocht bij maatschappelijke organisaties zoals scholen en verenigingen die een ondersteunende rol bij de productie kunnen vervullen.
 
Het bestuur streeft naar een kwalitatief professionele uitvoering, maar doet dit – vanuit het gedachtegoed van Gay en Brecht – met een low-budget begroting. Zowel bij de spelers als bij de musici wordt gewerkt met een mix van professionele mensen en amateurs. Door de inzet van vrijwilligers, waar mogelijk ondersteund door scholen alsmede technische en financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, kan de productie gerealiseerd worden met beperkte financiële middelen.
 
De uitvoering brengt op ludieke wijze armoede en armoedebeleid in beeld, een fenomeen van alle tijden maar vooral ook van de huidige tijd.
Het sluit aan bij het gegeven dat het percentage huishoudens met een inkomen op minimumniveau in Limburg -en nog sterker in Roermond- hoger ligt dan landelijk gemiddeld.De Stichting 3Sjtuver zoekt in de voorbereiding, uitvoering en het vervolg dan ook direct contact met gemeente, onderwijs en maatschappelijke organisaties als bijv. Emmaus Perspectief, om via die weg het thema weer letterlijk in het voetlicht te krijgen.
 
Uiteraard betreft het stuk zelf een unieke kunstvorm, een stukje immaterieel cultureel erfgoed dat door haar uitvoering -in een Limburgs jasje gestoken- voor iedereen eventjes een tastbare Limburgse realiteit wordt waarvan we met z’n allen iets van kunnen leren.
 
Wim Jennissen (voorzitter)
Fons Zijlstra (penningmeester)
Jos de Kunder (bestuurslid)