Soeperie

Tijdens de Soeperie bij Resistent werden vijf overheerlijke soepen geserveerd.
Verspreid over het café hingen een vijftal stellingen over armoede waarover op een informele wijze werd gesproken door bezoekers.

De stellingen:
- Mensen die arm zijn moeten geen nieuwe computer kopen.
- Armoede komt niet alleen door persoonlijk falen, maar ook door maatschappelijke factoren.
- Ook iemand die een woning, eten en kleding heeft, kan arm zijn.
- In Nederland komt armoede nauwelijks voor.
- Armoede is iets om je voor te schamen, dus praat je er niet over.

terug naar het overzicht van de activiteiten